درباره ما

درباره ما

شرکت فناوران تابان کارساز آریا

شرکت فناوران تابان کارساز آریا به ‌عنوان پیمانکار در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات، تامین تجهیزات ، مشاوره و اجرای پروژه‌های تعریف شده مشغول به فعالیت است.

در سال 1398 با تشکیل تیمی از متخصصان و مشاوران در زمینه فناورای اطلاعات و کسب و کار تشکیل گردید تا با رشد روز افزون درخواست ها در زمینه های ذکر شده بوسیله پتانسیل های موجود داخلی، از جمله کارشناسان و فارغ التحصیلان مستعد پاسخگوی بخشی از این نیاز ها باشد.

درباره ما